Використання сучасних ІКТ
у навчально-виховному середовищі «1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР»
на базі шкільних нетбуків INTEL
Методична підтримка

Структура уроку з використанням нетбуків

Структура уроку з використанням нетбуків


Під час вивчення конкретного матеріалу загальнодидактичні методи реалізуються через велику кількість прийомів, кожен з яких  - конкретна дія, направлена на досягнення поставленої мети і виконується з використанням різноманітних дидактичних засобів. Під час використання нетбуків, який би прийом не був винайдений вчителем, він завжди буде частиною одного або кількох загальнодидактичних методів навчання: інформаційно-рецептивного, репродуктивного, методу проблемного вивчення (подання), еврістичного, дослідницького.

Будь-який матеріал може бути представлений на уроці різними засобами навчання, кожен з яких має свої дидактичні можливості. Вчитель повинен знати ці можливості, їх переваги та недоліки та розподіляти навчальний матеріал різним засобам, формувати комплекс засобів навчання – систему носіїв навчальної інформації, що розв’язує сукупність дидактичних завдань. В традиційній класно-урочній системі – це записи на дошці, плакат, підручник, слайд, відео, слово вчителя,….

З появою інноваційних засобів комунікації, інтеграція навчального середовища з механізмами електронного спілкування, значно розширює можливості педагогічних прийомів.

Електронні видання, комп’ютерні навчальні системи в мультимедійних варіантах, електронні бібліотеки, аудіо- та відео-навчальні матеріали дають можливість реалізувати загальнодидактичні принципи якнайефективніше. Методи та засоби відносяться до суттєвих характеристик дидактичного процесу і можуть забезпечити досягнення поставлених цілей навчання, якщо є необхідна навчально-технічна база та вчителю надають право вибору організаційних аспектів навчання тобто форми, виду навчального заняття.

Навчальний процес з використанням інформаційних технологій може бути організованим, як моделювання навчальної діяльності, коли комп’ютер виконує кілька функцій вчителя, наприклад, організацію діалогу у вигляді сценарію.

Під час використання нетбуків на уроках з основ наук передбачається організація різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих прийомів, навиків, а також практикумів - інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах слід передбачати використання актуального для учнів змістовного навчального матеріалу й завдань з окремих предметних областей.


Дотримуючись нині існуючих санітарно-гігієнічних вимог, структура уроку з використанням нетбука у молодшій школі може бути такою: 

  1. Організаційна частина (2 хв.).
  2. Перевірка домашнього завдання / Актуалізація опорних знань / Повторення (4 хв.).
  3. Розминка. Короткі логічні задачі та завдання на розвиток уваги / Мозковий штурм (3-4 хв.).
  4. Пояснення нового матеріалу / Організація сприймання нового матеріалу з використанням нетбуків (7 хв.).
  5. Повторення правил поведінки з нетбуками / Інструктаж до виконання практичної роботи (2 хв.).
  6. Работа з нетбуками (10 хв.).
  7. Фізкультпауза (3 хв.).
  8. Пояснення домашнього завдання (4-5 хв.).
  9. Підсумок уроку (2 хв.).


Діагональна схема уроку 

Використання нетбуків дає можливість диференціювати завдання не тільки за рівнем складності, але й за метою уроку. У кожної групи можлива різна мета або різна інформація для опрацювання.

Важливим є питання організації уроку і змісту роботи учнів з нетбуками. Якщо завдання з нетбуками вимагає постійної допомоги вчителя, індивідуальної підтримки багатьом учням, то можливо учнів об`єднати, наприклад, в 3 групи. Кожній групі вчитель готує чітке невелике модульне завдання, розраховане на 10-12 хвилин самостійної роботи з комп'ютером.


Робота будується за такою приблизною схемою:

Схема 1

І група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.

3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин.

ІІ група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

3. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.

4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин.

ІІІ група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Планування в групі - 10-12 хвилин.

3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

4. Робота з нетбуками - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин.


Таким чином, урок має п'ять етапів. 1 етап починається для всіх одночасно. На ІІ етапі кожна група починає працювати над своїм завданням. Слід зауважити, що у ІІІ групі завдання має бути більш творчим та вільним, де не вказуються конкретні шляхи реалізації, а учні планують їх самостійно, розподіляючи обов’язки для кожного для самостійної роботи та дослідницької / пошукової / практичної  роботи з використанням нетбуків.

Якщо вчитель поставив мету – індивідуальна допомога учнів в роботі з нетбуками, то він знаходиться весь урок поруч з учнями, що працюють з ними.

Якщо вчитель ставить за головну навчальну мету: показати переваги обміну інформацією та створює ситуацію, коли учні вчать один одного, то матеріал для опрацювання в кожній групі повинен бути різний.


До плану в кінці уроку додаються міні-звіти, короткі доповіді кожної групи. 

Схема 2 

І група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.

3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин. 

ІІ група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

3. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.

4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин. 

ІІІ група

1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.

2. Планування в групі - 10-12 хвилин.

3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.

4. Робота з нетбуками - 10 - 15 хвилин.

5. Підсумок уроку 2 хвилин. 

Є навчальні ситуації, коли така "діагональна" схема побудови уроку добре виправдовує себе. На такому уроці вчитель виступає як помічник та консультант, а не єдине "джерело знань". Якщо в класі є учень, що може досить впевнено і швидко виконати завдання в електронному середовищі, то можна запропонувати йому бути консультантом в своїй групі. Діагональна схема є початковим кроком до серйозної роботи за методом проектів.

© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Контакти|Мапа сайту|Зворотній зв'язок