Використання сучасних ІКТ
у навчально-виховному середовищі «1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР»
на базі шкільних нетбуків INTEL
Методична підтримка

Педагогічний дизайн мультимедійного уроку

Педагогічний дизайн мультимедійного уроку


Одне з визначень педагогічного дизайну, сформульоване А.Ю. Уваровим:

Педагогічний дизайн – приведене в систему використання знань (принципів) про ефективну навчальну діяльність (учіння і навчання) в процесі проектування, розробки, оцінки і використання навчальних матеріалів.

Кожен вчитель обирає свою неповторну техніку підготовки і проведення уроку. Його чітка цілеспрямованість, теоретична і практична повноцінність змісту, вдале застосування і поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності  залежить від глибини продумування вчителем мети уроку і його спрямування.

Як найкраще реалізувати її на конкретному мультимедійному матеріаліз використанням нетбуків з даними учнями, врахувавши їх загальні вікові, психологічні та індивідуальні особливості, визначає вчитель самостійно, обравши відповідну методику, розподіляє час на організацію пізнавальної діяльності учнів, закріплення набутих навичок, перевірку виконаних завдань, обмін інформацією учнями. 

Проектування  медіапідтримки уроку, конструювання цілісності уроку з використанням засобів ІКТ – досить трудомісткий і складний процес, мета якого – скорочення фронтальних видів робіт на уроці зі збільшенням часу для самостійної підготовки та спілкування учнів між собою. Електронні засоби приймають на себе підтримку багатьох компонентів навчання, які в стандартному навчальному процесі забезпечуються безпосереднім спілкуванням вчитель-всі учні (фронтальними видами робіт).

Створення вчителем багатомодельного середовища, в якому підтримуються і враховуються зв'язки між багатьма об'єктами, створення умов для можливості вибору схеми взаємодії з навчальним матеріалом самим учнем, способу виконання завдання, маніпуляцій з об'єктами, втручання в процеси  - це створення нових педагогічних інструментів, які нададуть можливість ущільнити урок, звільнити час від рутинних дій (як наприклад, написання на дошці, стирання) для співпраці дітей, оволодіння новим матеріалом самостійно чи колективно, цікавих навчальних ігор.

Мультимедійні технології – це практична реалізація методологічних  і теоретичних основ формування інформаційної  культури. Сучасному вчителю все складніше бачити себе в освітньому процесі без допомоги комп'ютера.

Обрана вчителем модель  може досягти максимального навчального ефекту, якщо кожен урок з'являється осмисленим цілісним продуктом,  в якому схема взаємодії учень – нетбук – вчитель гармонійна.

Урок, як безпосередній інструмент реалізації основних навчальних цілей, вимагає максимально ретельної розробки.

Такі поняття, як сценарій уроку, режисура уроку – у випадку використання комп'ютерів не просто новомодні терміни, а важлива складова частина підготовки.

Основна мета педагогічного дизайну - створювати і підтримувати для учнів середовище, в якому, на основі раціонального подання, взаємозв'язку і поєднання різних типів навчальних ресурсів, забезпечується психологічно комфортний та педагогічно обґрунтований розвиток суб'єктів освіти.

 Основні принципи педагогічного дизайну:

 • науковість - використання теоретично обґрунтованих та перевірених на практиці прийомів і методів організації навчального матеріалу;
 • наочність - виправдане залучення при навчанні максимального числа каналів сприйняття інформації учнів;
 • доступність - забезпечення доступності наукових знань та використання їх учнями; рівень складності знань має знаходитися в зоні найближчого рівня розвитку учнів;
 • свідомість мислення - максимальне врахування психології сприйняття та навчання, забезпечення відображення ходу процесу пізнання та його необхідність;
 •  безперервність і наступність - забезпечення узгодженості навчального матеріалу з різних предметів, послідовності подання правил та засобів їх освоєння;
 •  комфортність - забезпечення для учня зручності та ергономічності сприйняття.

Проектуючи майбутній мультимедійний урок, вчитель продумує послідовність технологічних операцій, форми подачі інформації на екран, способи для постійного зворотнього зв'язку з учнями, а також яку роль цей урок грає в системі уроків в темі, що вивчається, або всього навчального курсу, для чого призначений цей урок:

 • для вивчення нового матеріалу, пошуку нової інформації;
 • для закріплення набутих знань, формування навчальних умінь і навиків;
 • для повторення, практичного використаання набутих знань, умінь навиків;
 • для узагальнення, систематизації, контролю знань, умінь, навиків.

Обравши тип уроку, визначивши його зміст, вчитель підбирає необхідні форми і методи організації діяльностиі учнів, освітні  технології, прийоми власної педагогічної техніки.


Класифікація та переваги електронних навчальних засобів

Електронними засобами прийнято називати навчальні матеріали, для відтворення яких використовують комп'ютерні пристрої.

Класифікації електронних засобів за своєю метою, типології, функціональному призначенню, за формою організації навчального процесу досить різноманітні. Вони мають достатньо умовний характер і можуть мати схожі ознаки в різних класах технологій.

За функціональним призначенням електронні засоби в навчальному процесі можливо класифікувати так:

 • Демонстраційні
 • Практичні
 • Контролюючі

Демонстраційні матеріали мають на меті отримання інформації учнями, служать в якості підтримки змісту уроку, візуалізації навчального процесу, як наприклад до уроку "Рослинництво в рідному краї" з природознавства в 4 класі,. Матеріал готується з метою ефективнішого сприймання та кращого запам`ятовування. Це може бути й інструкція до практичного завдання, наприклад виготовлення жабки. За рівнем взаємодії  учня, як користувача та ПК носять умовно-пасивний характер.

До практичних електронних засобів слід віднести

 • Тренажери (відпрацьовують певний ряд умінь та навиків, мають на меті повторення та закріплення навчального матеріалу)
 • Віртуальні лабораторії
 • Електронні зошити
 • Експертні (такі, що організовують хід навчального процесу та діалог між учнем та навчальною системою, коректують послідовність дій)
 • Комунікативні (організовують можливість спілкування з однокласниками та іншими людьми он-лайн).

Вчитель може заздалегідь самостійно готувати файли для практичної роботи, в які учень на уроці вносить свої зміни і демонструє свою роботу після виконання чи зберігає для перевірки вчителем. Наприклад, вивчаючи тему "Особливості відмінювання іменників різного роду в однині" (4 клас, українська мова) можна заготовити таблицю, в якій учні лише набирають закінчення, яких не вистачає:


Відмінок

Запитання

ж. рід

ж. рід

ч. рід

ч. рід

с. рід

Називний

що?

вода

земля

місяць

супутник

сонце

Родовий

чого?

вод

земл

місяц

супутник

сонц

Давальний

чому?

вод

земл

місяц

супутник

сонц

Знахідний

що?

вод

земл

місяц

супутник

сонц

Орудний

чим?

вод

земл

місяц

супутник

сонц

Місцевий

на чому?

на вод

на земл

на місяц

на супутник

на сонц

кличний


вод

земл

місяц

супутник

сонц

 • Контролюючі електронні засоби (автоматизують процес контролю або самоконтролю, виявляють рівень оволодіння навчальним матеріалом), серед них можуть бути тестуючі, діагностуючі (оцінюють знання, вміння та навики, встановлюють рівень навченості, інтелектуального розвитку, сформованості особистісних якостей)


Різноманіття елетронних ресурсів зростає майже щодня, тому й класифікація може доповнюватись, змінюватись, мати інші назви:Рис.1 Види ЕНЗ за навчально-методичниими функціями
Рис. 2. Класифікація ЕЗН за типами інформації

© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Контакти|Мапа сайту|Зворотній зв'язок