Використання сучасних ІКТ
у навчально-виховному середовищі «1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР»
на базі шкільних нетбуків INTEL
Методична підтримка
 • Pуководство по программному пакету Intel® Learning Series Software Suite

  Настоящее руководство по программному пакету Intel® Learning Series Software Suite предназначено для учителей образовательных учреждений, реализующих модель обучения «1 ученик : 1 компьютер» на основе комплексных решений Intel® Learning Series. В это руководство включены системное описание приложений и рекомендации, полученные в результате использования пакета приложений в российских школах.
  Докладніше
 • "1 ученик: 1 компьютер" - образовательная модель мобильного обучения в школе

  Монография «1 ученик : 1 компьютер» — образовательная модель мобильного обучения в школе» обобщает двадцатилетний зарубежный и пятилетний отечественный опыт применения модели «1 ученик : 1 компьютер» в школе. Анализируется трансформация образовательного пространства в модели, компетенции учителя, система мониторинга, разбираются существующие практики применения модели в школе. Книга адресована руководителям образовательных учреждений и учителям, занимающимся или планирующим заниматься реализацией этой образовательной модели.
  Докладніше
 • Види робіт на уроках читання

  На уроках читання в умовах робити зі шкільними нетбуками слід використовувати можливості текстових редакторів - форматування і редагування текстів, такі як: закреслення, підкреслення, виділення кольором, курсивом, напівжирним, іншим шрифтом, розміром; копіювання, вирізання, вставка, видалення частин тексту, слів, літер; можливості тезаурусу (підбір синонімів), перевірка правопису та багато інших функцій різних редакторів та сервісів.
  Докладніше
 • Педагогічний дизайн мультимедійного уроку

  Кожен вчитель обирає свою неповторну техніку підготовки і проведення уроку. Його чітка цілеспрямованість, теоретична і практична повноцінність змісту, вдале застосування і поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності залежить від глибини продумування вчителем мети уроку і його спрямування.
  Докладніше
 • Особливості електронного навчального середовища

  Інтерактивність, як одна з необхідних якостей електронних засобів забезпечує достатньо помітне розширення спектрусамостійності навчання, індивідуалізації навчально-виховного процесу за рахунок використання активно-діяльнісних форм. Електронні навчальні засоби роблять можливою реалізацію таких дидактичних схем і форм подання матеріалу, які абсолютно недоступні традиційними навчальними посібниками.
  Докладніше
 • Рекомендації щодо підготовки презентацій до уроків

  Мультимедійна презентація може виступати як підготовлена вчителем розробка із заданою навчальною метою і завданнями, орієнтована на цілком конкретні результати навчання, де учень активний учасник процесу, виконує інтерактивні завдання, втручається в процеси, активно взаємодіє з комп`ютером.
  Докладніше
 • Структура уроку з використанням нетбуків

  Під час вивчення конкретного матеріалу загальнодидактичні методи реалізуються через велику кількість прийомів, кожен з яких - конкретна дія, направлена на досягнення поставленої мети і виконується з використанням різноманітних дидактичних засобів.
  Докладніше
© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Контакти|Мапа сайту|Зворотній зв'язок