Використання сучасних ІКТ
у навчально-виховному середовищі «1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР»
на базі шкільних нетбуків INTEL
 

Ми впевнені, що для досягнення успіху в умовах економіки знань, учням потрібні не тільки базові навички роботи з комп'ютером, але й навички 21 століття. Діти повинні навчитися добирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, будувати ефективну комунікацію з представниками різних культур. Программа навчання в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" створює особистісно орієнтовані умови навчання і сприятливе середовище для набуття нових знань та навичок.

29 липня 2008 року на зустрічі заступника міністра освіти і науки України Павла Полянського з представниками компанії INTEL на чолі із віце-президентом компанії, генеральним менеджером програми World Ahead Джоном Девісом було підписано угоду про запуск науково-методичного експеримента з апробації іноваційної моделі навчання школярів "1 учень - 1 комп'ютер". В рамках цієї ініціативи передбачається безкоштовна передача компанією Intel двох тисяч нетбуків в школи України, залучені до експерименту. Таким чином буде забезпечено постійний доступ кожного учня до комп'ютера та Інтернету, щоб реалізувати модель інтерактивного та сприятливого для школяра навчання.

Згідно з умовами угоди, доступ до інформаційних технологій буде реалізовано до 2010 року в таких напрямках: доступ до сучаних технологій, доступ до мережі Інтернет, вдосконалення знань, вмінь та навичок використання ІКТ, формування життєвих компетенцій та створення змісту електронного навчання. В майближчому майбутньому передбачається поширення даної моделі навчання на всі регіони України. На початку 2009 року в Україні проведено тренінги для вчителів, пілотних шкіл, створено спільноту по апробації концепції інноваційної системи навчання.

Прагнення до створення сучасних освітніх засобів в концепції електронної освіти «1 учень : 1 комп'ютер» спостерігається у всьому світі. Середовище електронної освіти — це освітній простір, в якому відбувається формування у дітей якостей і умінь 21 століття, таких як медіаграмотність, критичне мислення, здібність до вирішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді і цивільна свідомість – всього, що так необхідно сучасній людині. Знання і уміння 21 століття сприяють формуванню в учнів самостійності і розвитку у них цивільних, професійних і лідерських якостей.

У освітній моделі «1 учень :1 комп'ютер» інформаційні технології використовуються для створення середовища, в якому спілкування учня з комп'ютером відбувається «один на один». Концепція «1 учень :1 комп'ютер» має на увазі використання спеціально розробленого комп'ютера – ноутбука, яким учні і вчителі можуть користуватися і в школі і удома. Наявність Інтернету є бажаним, але не обов'язковим компонентом цієї учбової моделі.

Освіта в епоху глобальної економіки

Вже перші отримані результати впровадження концепції електронного навчaння «1 учень : 1 комп'ютер» показують її позитивний вплив на розвиток особистості учнів. Школярі приділяють більше часу роботі на домашніми завданнями, батьки виявляються набагато більш залученими в освіту своїх дітей, вчителя виявляють, що у них з'являються додаткові можливості для досягнення своїх учбових цілей і індивідуалізації учбового процесу.

Процес особового зростання учнів позитивно позначається і на їх освіті:

  • Все більше випускників школи поступають після закінчення у вищі учбові заклади.
  • Школярі показують вищі результати на підсумкових іспитах.
  • В учнів підвищуються відвідуваність і успішність.
  • Учні демонструють поліпшення навиків письмової мови і здібностей критичного мислення.
  • Спостерігається загальне підвищення дисциплінованості учнівДаний інформаційний посібник призначений для допомоги керівникам освіти в розробці і впровадженні учбової концепції «1 учень : 1 комп'ютер». Воно не  містить опису універсального методу для учбового середовища електронного вчення. Навпаки, керівництво містить огляд найбільш вдалих дослідів впровадження моделі в ході послідовної реалізації п'яти основних етапів: визначення цілей і стримуючих чинників, вибір оптимальної моделі електронного навчання «1 учень : 1 комп'ютер», реалізація пілотного проекту, упровадження моделі і тиражування її на території всієї країни або регіону.


Завантажити Інформаційне керівництво Intel World Ahead Education 


© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Контакти|Мапа сайту|Зворотній зв'язок